www.elite-gruppen.dk
      Arkitekt & rådgivningsvirksomhed

temp0015_topbuild

 Hvem er vi! 
 Arbejdsmetoder! 
 Hvad for man som bygherre! 
 Pris & Kvalitet 
 Hvad er byggestyring! 
 PAR,s Ydelsesbeskrivelser 
 Wiever til AutoCad tegninger 
 Arbejdsmiljø! 
 Lov & Ret! 
 Det nye bygningsreglement 
  Kontakter  
  Home  
  Hvem er vi!  
  Godt at vide!  

Arkitekt & rådgivningsvirksomhed

Fra idè til virkelighed

temp0015_img1

 

Vi tilbyder:

  • Myndighedsprojektering
  • Detail / hovedprojektering
  • Visualiseringer i 3D
  • Rådgivning & byggeledelse
  • Energiberegninger
  • Energieftersyn
  • Huseftersyn
  • Byggetekniskgennemgang, vedligeholdelsesplaner og udbedringsforslag 

 

 

temp0015_whitedots
Udførende Virksomhed

 
temp0015_img2

 

Vi tilbyder:

  • Nøglefærdigt byggeri i,
  • Kvalitetsikker udførelse
  • af profesionelle fagentreprenører 
temp0015_whitedots

Rådgivende & udførende byggevirksomhedcopyright 2006